معنی کلمه لباس مجلسی بلند به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس مجلسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه لباس مجلسی بلند به انگلیسی می شود Long formal clothes

Leave a Reply