معنی کلمه لباس مجلسی کوتاه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس مجلسی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه لباس مجلسی کوتاه به انگلیسی می شود Short formal clothes

Leave a Reply